CULTIVATOR Return on Behaviour
English
 
 
 
 
 

I Cultivator  stiller vi høye krav til våre prosesser og leveranser. Vi skal kunne se resultater i kundens nøkkeltall (mål) og vi skal kunne dokumentere endret adferd over tid (middel). Selv om ingen situasjoner er like, har vi sett at følgende prinsipper viser seg å være avgjørende:

 

Klart og tydelig mål med prosessen: 

Nøkkeltall må defineres og brukes. Hvor tydelig er målene beskrevet ? Er målene kommunisert til de riktige menneskene i organisasjonen?

Prosessen skal være faktabasert:
Hvor lett tilgjengelig er fakta om situasjonen på de sentrale nøkkeltallene, og hvor lett tilgjengelig er dette for de riktige menneskene i organisasjonen? Hva er fakta om den enkelte avdeling og den enkeltes innsats i hverdagen?

 

Prosessen skal påvirke både evner og vilje:
Hva må tilføres av kunnskaper og ferdigheter? Hvordan stimulere til ønskete holdninger og sterkere motivasjon? Hvordan skal hver og en skal kunne levere og gjennom det nå sine mål med raskere og større effekt?

Prosessen fokuserer på gjennomføringsevne og oppfølging:
Hver gang vi kan få noen til å se en tydeligere sammenheng mellom det man gjør i hverdagen og resultater, så ser vi også ledere og medarbeidere som i større grad utfordrer sin egen holdning og innstilling. De utvikler raskere nye ferdigheter og ikke minst får økt motivasjon i forhold til å prøve enda hardere.:


Prosessen skal alltid inneholde resultatmåling og evaluering:
Ut fra tydelige mål og tilgjengelige fakta om resultatoppnåelse, forholder vi oss til situasjonen slik den er, ikke hvordan noen ønsker at den skal være. Vi synliggjør effekten av lønnsom adferd.


Derfor er vårt kundeløfte: Return on Behaviour.


 

Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn